Otto-Dibelius-Filmpreis, Berlin 1987 (Wettbewerb)

Tema

The Theme
Das Thema
1979